What a Wonderful World !
Views and Impressions collected on travels

 
010312139
010312139
Salt
San Pedro de Atacama
 
010312138
010312138
Lantern Posts
San Pedro de Atacama
 
010312137
010312137
Le Paige -
San Pedro de Atacama
 
010312136
010312136
Museo Arqueologico
San Pedro de Atacama
 
010312135
010312135
Iglesio San Pedro
San Pedro de Atacama
 
010311406
010311406
Salt
San Pedro de Atacama
 
010311405
010311405
Salt
San Pedro de Atacama
 
010310238
010310238
Oasis
San Pedro de Atacama
 
Last Update:    2016-03-28     Copyright:    Friedemann Rößler, Stuttgart